Schumann 3D System

"Schumannova rezonance - vlna života"

Schumann 3D System zůstává svým působením na půdě celostní medicíny, jejímž cílem je obnovení harmonie v lidském těle.

Představuje biodynamický energetický systém napodobující přirozené pohybové pochody uvnitř těla bez dráždivých proudů a chemických substancí.

Třírozměrné a rytmické oscilační impulsy podložky jsou citlivě vyladěny v rozsahu Schumannovy resonanční frekvence a rozvíjejí svůj účinek ve fyzické i psychické rovině. Řada vědeckých studií dokládá, že elektromagnetická frekvence Země, objevená fyzikem, profesorem Winfriedem Otto Schumannem, má pro lidský organismus enormní význam. Je známo, že Schumannova frekvence má zásadní vliv pro život na Zemi. Více naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=2x5MG0fArIs

Lidské tělo je přísně střežený a chráněný prostor, do něhož se nevyplácí vstupovat s vlastními představami. Chceme-li tělu pomáhat, musíme se mu podřídit a povzbuzovat ho jen takovým způsobem, který souzní s jeho "výrobním nastavením". Tělo pak může projevit svoji zákonitou činnost - léčí se vždy samo.

Schumannova podložka svým unikátním působením může svou stimulací uvolnit postižená hluboká svalová vlákna a nervový systém pak vede bez překážek pokyny ke všem buňkám v těle. Tím vytvoří tělu podmínky pro rychlejší zotavení a obnovu všech orgánů a tkání. Zlepšuje celkové tělesné i duševní zdraví.

Kdy člověk může Schumann 3D System použít? Nepřekročí-li jeho hmotnost 200 kg.

Působí preventivně, blahodárně a může rychle zmírnit bolest při nejrůznějších obtížích.

 • Zvyšuje odolnost při tělesné a psychické zátěži
 • Zajišťuje stabilitu páteře a celého kosterního systému
 • Aktivuje odtok lymfy - vyšší výkonnost imunitního systému
 • Uvolňuje klouby, zlepšuje jejich pohyblivost a pružnost
 • Povzbuzuje látkovou výměnu (optimalizuje tělesnou hmotnost) a celkové zásobování živinami
 • Zmírňuje obtíže při bolestech kyčelních kloubů a problémech v oblasti ramen
 • Zjemňuje vzhled postavy a mírní zevní projevy celulitidy
 • Zvyšuje schopnost koncentrace zásluhou zlepšeného prokrvení mozku
 • Uvolňuje napětí nervového systému
 • Obnovuje přirozený rytmus těla
 • Podporuje prokrvení tkání, upravuje trávení

Kontraindikace: těhotenství, akutní žilní trombóza, akutní záněty, čerstvé zlomeniny, čerstvě vsazené implantáty, akutní revma, odchlípení sítnice.

NA KONCI TÉTO STRÁNKY NALEZNETE ODKAZ NA KATALOG SCHUMANN 3D SYSTEM A PRŮVODNÍ VIDEA KE CVIČENÍ

Příspěvek MUDr. Jana Paloučka, ortopeda a traumatologaKaždý z nás je majitelem jednoho lidského těla. Byl bych rád, kdyby Vám následující informace pomohla vytvořit si ke svému tělu jiný vztah než dosud. Lepší a ohleduplnější.

Při všech snahách o uzdravení či zachování zdraví nejde nikdy o prodloužení života, neboť jeho délka je dána genetickými vlastnostmi těla, a samozřejmě také souhrou mnoha okolností, jimž říkáme osud. Jakkoliv si nemůžeme život prodloužit, můžeme si jej zkrátit a znepříjemnit. Tuto možnost využívá mnoho z nás. Přestože je každý z nás vystaven odlišným životním okolnostem, tlakům, a má také jiné tělesné dispozice, lze říci, že bez větších rozdílů všichni upíráme svému tělu jeho nejzákladnější potřeby. Kromě dostatečného dýchání čistého vzduchu, pití čisté vody, přijímání hodnotné stravy, pěstování čisté mysli, nám chybí především dostatečný pohyb.

Dostatečným pohybem nemám však na mysli sport, který naopak vede velmi často ke zdravotní devastaci, ale pohyb, jímž doprovázíme a projevujeme svůj vnitřní život. Pohyb, jímž vyrovnáváme své každodenní dluhy vůči tělu a pomáháme mu obnovit jeho síly. Jsme součástí civilizace, která vytěsnila přirozené potřeby těla a vytvořila příznivé klima nejenom pro zdravotní katastrofy. Nejsme však oběti civilizace, ale jen oběti svých návyků, představ, které jsme bezmyšlenkovitě přijali nebo si je nechali vnutit. Jestliže v něčem pokračujeme, jestliže se nezměníme, nemůžeme dávat vinu okolnímu světu. Je to záležitost našeho osobního rozhodnutí, zda a jakým způsobem se rozhodneme uspořádat svůj život, zda podáme svému tělu pomocnou ruku, nebo ho necháme vězet ve starém proudu, který přináší nemoc, popřípadě nemohoucnost.

Nedostatek potřebného pohybu však nevzniká jenom nedostatkem příležitostí. Velmi mnoho lidí slýchá od dětství především o tom, co se nesmí, ale jen velmi málo o tom, co se má. Člověk se velmi rychle naučí, že není vhod takový, jaký je. Jeho vnitřní svět, který se chce projevit, je tísněn zvenčí pravidly a očekáváním dospělých. Pohybový systém, který má zviditelňovat naši vnitřní existenci, je tak zvolna, ale jistě odstaven na vedlejší kolej. Mnohé z toho, čím člověk žije a chtěl by to vyjádřit, zůstává uvězněno v mentální rovině. To znamená, že slova, reakce, pohyby zůstaly kdesi uvnitř a čekají na vyřízení.

Přitom je pro naše tělesné a duševní zdraví velmi důležité, abychom svůj vnitřní život zviditelnili. Vše, co prožíváme, a co bychom také rádi sdělili nebo vyjádřili, má vyústit v pohybu, tedy v řeči a jednání. Zvykneme-li si na příliš přísnou cenzuru a neumožníme-li tělu jednat v souladu s realitou našeho vnitřního světa, jdeme spolehlivě vstříc tělesné i duševní strnulosti. Každá emoce, každý silnější prožitek bezprostředně uchopí celé tělo a metabolicky ho přeladí do odpovídajícího režimu. Je to vždy komplexní tělesná reakce, která se silně promítá i do oblasti pohybového systému. Stačí si vzpomenout na to, jakou škálu tělesných napětí nebo také uvolnění v různých částech těla dokáže vyvolat radost nebo strach, bolest, úlek, smutek nebo starosti. Prožitky a emoce jsou pro naše tělo diktátem, a nemohou-li přirozeně doznít a vyústit také v pohybu, musí zůstat uvězněny v místech, kde jim byla postavena naším ovládáním, nebo také přetížením, překážka. Každá "nevyřízená" emoce, či nadměrná psychická zátěž, tak získává svůj zápis v podobě svalového spasmu. Zaťaté zuby, pěsti, napětí šíje, napětí v podstatě kdekoliv.

Již na malých dětech je vidět, jak se jejich vnitřní a zevní život rozchází. Je to vidět na jejich držení těla, způsobu chůze, pohybové koordinaci a také schopnosti reagovat pomocí těla. Dospělí přihlížejí tomuto počínajícímu tělesnému zpustošení víceméně nečinně, protože jim chybí pojem o tom, co se v těle fakticky odehrává, a bude muset odehrávat.

Pohybový systém, který je naší vůlí blokovaný, přestává odebírat nervové impulsy generované naším emocionálním životem. Stává se slepou uličkou, do níž ústí významná část nervového systému. Protože je každý nervový impuls zároveň i metabolickou realitou, které jsou předurčeny další metabolické proměny, způsobuje přerušení této metabolické posloupnosti nesmírnou zátěž. To vede postupem času k oslabení funkčnosti nervového systému.

V medicíně platí zákon: Co nepracuje, atrofuje, tedy ztrácí nárok na existenci. Jestliže znemožníme jakékoli části těla její přirozenou funkci, v níž zároveň obnovuje i svou sílu, odsuzujeme ji k postupnému chátrání, popřípadě zániku. Oslabení činnosti pohybového systému je následováno oslabením činnosti nervového systému se všemi dalšími neblahými důsledky. K nim patří v první řadě ztráta výkonnosti imunitního systému a narušení zpětnovazebné regulace mezi CNS a dalšími tělesnými tkáněmi a orgány. V těle se začíná rozvíjet chaos, a vytváří se podmínky pro nežádoucí autonomní chování buněk. V tomto stavu si člověk může ještě připadat zdráv, ačkoliv se již skutečnému zdraví vzdálil. Neboť zdraví v sobě chová i možnost včasné nápravy poruch, a tomu již tento stav nemusí zdaleka odpovídat.

Z bludných kruhů se nejsnadněji vystupuje tam, kde se do nich vstoupilo. Základním článkem dlouhého řetězu poruch je svalový spasmus, který v podstatě vyřazuje ze správné funkce nejenom postiženou svalovou skupinu, ale i skupinu protilehlou. Tento stav se v menší míře může vyvinout u jakéhokoliv svalu v průběhu jednoho dne v důsledku fyzického nebo psychického zatížení. Jako nejjednodušší příklad může posloužit horní končetina, kterou na jeden den znehybníme zavěšením na šátek. Na konci pokusu snadno zjistíme, že pohyb v kloubech je omezen vzniklým svalovým napětím. Z praktického hlediska to znamená, že se stovky svalů našeho těla každodenně ocitají ve stavu zvýšeného napětí, aniž by se jim následně, to znamená také každodenně, vytvořila možnost uvolnění. Opakováním těchto "procedur" získáváme relativně rychle stále ztuhlejší a méně funkční pohybový systém. K tomu je třeba ještě dodat, že svalová a vůbec pohybová soustava je prostřednictvím fascií (vazivových blan a pruhů) propojena v jediný funkční systém, v němž se porucha jedné části přenáší okamžitě na části ostatní.

Z těchto důvodů je odstranění svalového spasmu klíčovou otázkou fyzioterapie a řekl bych, že i medicíny, chce-li být úspěšná. Neboť bez uvolněného svalstva neexistuje funkční nervový systém, a tedy ani náležitá výměna informací v těle. Z této skutečnosti nejspíše vyplývá poznatek, že každé léčení by se mělo začít vyšetřením páteře, odkud vystupují nervové kořeny ke všem orgánům a tkáním. Není-li totiž nervový systém plně funkční, nemohou se plně a správně uplatnit ani ty nejlepší léčebné metody. To je také důvod, proč mnohá dobrá léčba zdánlivě selhává.

Pokud si uvědomíme, co se v našem těle odehrává, a současně nám naše zdraví a život nejsou lhostejné, měli bychom si položit otázku, zda existuje nějaké řešení.

Existuje. Je jím Schumann 3D System.

Jedná se o oscilační systém, inspirovaný konstantami lidského těla.

Lidské tělo je přísně střežený a chráněný prostor, do něhož se nevyplácí vstupovat s vlastními představami. Chceme-li tělu pomáhat, musíme se ho nejdříve ptát, musíme zjistit, co je jemu vlastní.

Musíme se mu podřídit a povzbuzovat ho jen takovým způsobem, který souzní s jeho "výrobním nastavením".

V případě oscilací si musíme položit 3 základní otázky: Jak má vypadat prostorový průběh oscilace, jaká má být její intenzita a jaká frekvence. Odpovědi, které ve stavbě a funkci lidského těla nacházíme, byly základem pro vytvoření Schumann 3D Systemu. Je to první oscilační systém na světě, který přísně zohledňuje požadavky těla a vychází široce vstříc jeho potřebám.

1. Základem třírozměrného prostorového průběhu oscilace je pravotočivý pohyb doplněný jemným vertikálním pohybem. Pravotočivý pohyb je tělu vlastní, a je zakotven v jeho samotné podstatě - v pravotočivé dvoušroubovici molekuly DNA,
nositelky dědičnosti.

2. Intenzita oscilace je vyladěna zřetelně, ale přesto velmi jemně, takže tělo ji nevnímá jako útok, proti němuž se musí bránit svalovými spasmy. Sama o sobě již
přispívá ke svalovému uvolnění.

3. Frekvence 7,83 Hz odpovídá tzv. Schumannově rezonanci, což je frekvence elektromagnetického pole v prostoru mezi povrchem Země a ionosférou. V této oblasti se odehrává náš pozemský život, a je proto samozřejmé, že i lidské tělo je s touto frekvencí dokonale sžité. Dokladem o tom je skutečnost, že naprosto stejnou frekvenci mají i alfa vlny lidského mozku. Alfa stav je známý pojem a váže se ke stavu hlubokého uvolnění, v němž se tělo nachází ve chvíli usínání a probouzení. Naše tělo tedy rozeznává zmíněnou frekvenci jako svou vlastní, což vytváří základ k výjimečnému uvolňujícímu působení. Účinek se prvotně vztahuje na pohybový systém, ale prakticky souběžně dochází i k ovlivnění funkce nervového systému. V těle se obnovuje komunikace mezi jeho jednotlivými částmi, a to vytváří možnost k nástupu regenerace.

Zde je třeba uvést jednu naprosto zásadní skutečnost: Tělo se vždy léčí samo. Cílem
léčení by proto mělo být vytvoření podmínek, v nichž tělo může obnovit svoji zákonitou činnost - a uzdravit se. V této souvislosti se vynořuje známé rčení:

"Lékař léčí, příroda uzdravuje."

Schumann 3D System funguje v naprostém souladu s tímto základním poznatkem. Neléčí, ale vytváří tělu podmínky pro obnovení jeho funkcí. Zůstává proto svým působením na půdě celostní medicíny, jejímž cílem je obnovení harmonie v lidském těle. Vlastní léčení pak přenechává tělu samotnému.

Přestože by se mohlo zdát, že Schumann 3D System je určen k pasivnímu využití, opak je pravdou. Schumann 3D System přináší tělu i mysli velikou vzpruhu, která si žádá být využita. Jestliže dříve chyběla člověku síla a chuť k naplnění jeho dobrých zdravotních předsevzetí, s používáním Schumann 3D Systemu pocítí návrat chybějících tělesných a duševních sil. Pravidelné používání, které lze snadno začlenit i do náročného denního programu, přináší pocit nové vzestupné životní fáze, v níž mnohý člověk již ani nedoufal.

Je jisté, že vše, co jsem zde uvedl, je pro nového zájemce o tento způsob regenerace jen teorie. Z toho důvodu jste zváni, abyste Schumann 3D System osobně vyzkoušeli a sami posoudili, nakolik se tato teorie shoduje s Vaším osobním zážitkem. Věřím, že nebudete zklamáni.

S pozdravem

                                                                                                            MUDr. Jan Palouček

Mám zájem o katalog v elektronické podobě a odkazy na průvodní videa ke cvičení na podložce Schumann 3D System