Nabídka procedur

ACCESS BARS®

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: " Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost".

Co je ACCESS BARS®?

ACCESS BARS® vznikl v roce 1990 v USA a od té doby již pomohl tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života.

BARS je 32 bodů v oblasti hlavy. Jemným dotykem správné kombinace těchto bodů se rozproudí energie v celém organismu.

Tato metoda nám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech našeho života, jako jsou vztahy, práce, duševní i tělesné zdraví, kreativita, celkový rozvoj osobnosti atd. Uvolní veškerá podvědomá omezení, přesvědčení, stále se opakující destruktivní emoce, chybné názory a jednání, které si během života vytváříme, a zůstávají v nás uloženy. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

Prohlubuje se sebe-uvědomění. V krátké době se zjemní naše vnímání, umožní nám vidět danou věc z různých úhlů pohledu a vyvstane pro nás více možností řešení. Tím připravíme zdravou půdu pro správnou svobodnou volbu, která vnáší do našeho života více lehkosti, radosti a přijetí ve prospěch nás samých i celku.

ACCESS BARS® je vhodný pro:

 • Odstranění bolestí různých částí těla
 • Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
 • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
 • Uvolnění stresu a napětí
 • Pomoc při obtížných životních situacích
 • Odbourání únavy a vyčerpanosti, nedostatku životní energie
 • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fobie
 • Zklidnění hyperaktivity u dětí
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
 • Vhodná pro autisty a lidi s Alzheimerem

MASÁŽE

REKONDIČNÍ MASÁŽ pomáhá udržovat fyzické tělo v dobré kondici. Uvolňuje stažené snopce svalů, a tím uvolňuje jimi procházející nervy a cévy mířící dále do těla k jednotlivým orgánům. Dochází tak ke zlepšení výživy a inervace celého organismu.

BREUSSOVA MASÁŽ - text se upravuje

TLAKOVÁ MASÁŽ PLOSKY NOHY je velmi příjemná a účinná metoda k tonizaci a regeneraci jednotlivých orgánů těla, ale i celých tělesných soustav. Lze ji dobře využít i tam, kde jiné metody selhávají. TRIGGER POINTS

Co je Trigger points?

Trigger points, česky spoušťové body, jsou poměrně bolestivá místa ve svalech. Řadí se k hojně rozšířeným poruchám pohybového aparátu, které vznikají nesprávným držením těla, soustavným přetěžováním určité svalové skupiny nebo třeba úrazem.

Projevují se jako zatvrdlá místa ve svalu o velikosti 2 až 6 mm. Mohou se vyskytovat i odlišné části těla, než tam, kde nás to bolí. Masáže, rehabilitace a cvičení mohou pomoci tyto svalové poruchy odstranit.

Jak spoušťové body vznikají?

Spoušťové body vznikají v důsledku svalové dysfunkce. V určitých místech ve svalech dojde k narušení schopnosti stahování a uvolňování svalových vláken. Tato porucha nepostihuje celý sval, ale pouze jeho část. Na některých snopcích svalových vláken se tak vytvoří malé uzlíčky, které jsou bolestivé a zatuhlé. V tomto místě přestává sval správně pracovat. Zhorší se jeho prokrvení, a tím i jeho pružnost, a sval zůstane stažený.

V takovém stavu mohou poškozená svalová vlákna setrvávat i po dobu několika let. Dojde k narušení vzájemné vazby mezi aktinem a myosinem, což jsou základní bílkovinné stavební prvky každého svalu. Oslabená funkčnost těchto svalových skupin způsobuje následné omezení pohyblivosti. Spoušťové body pak neumožňují pohybovému aparátu maximální rozsah pohybu. Snižuje se i rozsah pohyblivosti kloubů.

Trigger points - příčiny vzniku

Trigger points mohou vzniknout z různých příčin:

 • mechanické poranění svalu
 • dlouhodobé přetěžování určitých svalových skupin - extrémní sportovní výkony
 • vadné držení těla

Chronické přetížení svalu, které je způsobeno stálou svalovou kontrakcí nízké intenzity si můžeme způsobit např. i nevhodným sezením u počítače. Trapézové svaly jsou stále napjaté, a po nějakém čase svalová vlákna reagují právě vznikem trigger points (přetížení povrchových svalů způsobí nízké zapojení svalů hlubokých). V kombinaci se stresem rozvoj těchto bolestivých míst jen urychlíme.

 • dlouhodobé mechanické dráždění nervového vlákna (příčinou je blokáda páteře, výhřez ploténky, osteofyty atd.)
 • onemocnění vnitřních orgánů
 • hormonální poruchy a špatná výživa svalů, nízká hladina bílkovin či minerálů
 • psychogenní vlivy (stres, strach, úzkost)
 • prochladnutí

V narušených svalových vláknech dochází k biochemickým změnám, které následně způsobují tzv. přenesené bolesti. Ty se mohou nacházet daleko od místa, kde leží spoušťové body. Tělo nás může bolet v místě, kde není příčina problému.

U některých svalů je přítomnost přenesené bolesti snadno demonstrována stlačením spoušťového bodu. Typickým projevem blokády krční páteře se vznikem trigger points je přenesená bolest do rukou (bolest ramene, lokte, brnění prstů rukou atd.) Pro odstranění těchto potíží je vždy třeba pracovat přímo s poškozeným svalem v místě, kde se spoušťové body nachází.

Druhy trigger points

 • Latentní spoušťové body, které zapříčiňují zatuhlost a ochablost svalu, omezují rozsah pohybu kloubu.
 • Aktivní spoušťové body vznikají přetížením latentního spoušťového bodu. Aktivní body způsobují přenesené bolesti. Jsou bolestivé jak v místě vzniku aktivního bodu, tak v dalších částech těla. Do latentního stadia se vrací většinou samy.
 • Satelitní spoušťové body vznikají v místě přenesené bolesti.

Trigger points a terapie

Bolestivosti a ztuhlosti svalů nás mohou zbavit terapeutické masáže, při níž je nutno pracovat především se spoušťovými body samotnými i s celým svalem. Postiženou oblast je třeba rozmasírovat, což se nemůže podařit hned napoprvé, zvláště pokud jsou spoušťové body ve svalech delší dobu.

Používá se kombinace masáže a tlaku přímo na trigger points, což je zpočátku poměrně nepříjemné a bolestivé. Úleva ale přichází záhy. Masáže pomáhají svalovou ztuhlost odstranit. Dochází pak k úlevě od bolesti a ke zvýšení pružnosti svalů. Masáže je velice účelné doplnit pravidelným rehabilitačním cvičením, aby se potíže nevracely. Chronicky přetěžované svalové skupiny mají tendenci k opakovanému vytváření trigger points.

Ke správnému fungování svalů je potřeba dodržovat i dostatečný pitný režim. Dva litry vody denně zajistí optimální hydrataci svalových vláken. Tím je zmírněno tření svalových vláken a jejich následné poškození, obzvláště v případech fyzické námahy a sportování.

Kontraindikace:

 • Virová a zánětlivá onemocnění
 • Onkologická onemocnění
 • Stav bezprostředně po těžké fyzické námaze
 • Po vydatném jídle
 • Těhotenství
 • Osteoporóza
 • Křečové žíly
 • Zohledníme onemocnění srdce, vysoký i nízký tlak a cukrovku.

Pro více informaci klikněte.

SCHUMANN 3D SYSTEM

Schumann 3D System (Schumann 3D Platte) zůstává svým působením na půdě celostní medicíny.

Trojrozměrné a rytmické oscilační impulsy podložky přinášejí možnost uvolnění nervového a svalového systému. Tím vytvářejí tělu podmínky pro rychlejší zotavení a obnovu všech orgánů a tkání.

Tělo pak může projevit svoji zákonitou činnost, léčí se vždy samo.

Schumann 3D Systém je první oscilační systém na světě, který přísně zohledňuje požadavky těla a vychází široce vstříc jeho potřebám.

ROFES E01C

ROFES E01C  je určen k testování celkové úrovně zdraví a funkčního stavu 17 základních orgánů a tělesných soustav. Vypovídá o jejich adaptivních možnostech a případných příznacích dysfunkce. Současně vyhodnocuje aktuální psychoemocionální stav člověka (míru únavy, stresu aj.).

Historie:

Historie přístrojově-programového komplexu ROFES začala asi před osmdesáti roky. Na konci třicátých let dvacátého století v Německu doktor Reinhard Foll dokázal, že akupunkturní diagnostika, kterou čínští lékaři v té době používali již tisíce let, se může provádět nejenom s pomocí jehel ale i s pomocí elektrod.

Tehdy se objevil pojem elektroakupunktura, více známá jako «metoda Folla». Až na počátku osmdesátých let začali sovětští vědci využívat tuto metodu pro diagnostiku včasného objevení zdravotních problémů kosmonautů během vesmírných programů. Vše mohlo být zachyceno hned v počátku jako symptomy. To umožňovalo efektivní lékařský zásah s pomocí malého množství zdraví šetrných preparátů. Brzy elektroakupunktura z oblasti kosmického lékařství přešla do armády, kde ji využívali především pro zhodnocení psychoemocionálního zdravotního stavu vojáků a důstojníků, k předcházení sebevražd, porušování vojenské kázně a různých druhů havárií vzniklých ze stresových situací řidičů a operátorů vojenské techniky.

V roce 1995 se poprvé objevil přístrojově-programový komplex ROFES (Registrátor Ohodnocení Funkcionálně-Emocionálního Stavu). Do jeho vývoje se zapojil vojenský matematik a programátor Alexej Ivanovič Kornjuchin a specialisté řady vědeckých a lékařských zařízení:

 • Uralská státní lékařská akademie
 • Sverdlovská oblastní klinická psychoneurologická nemocnice pro válečné veterány
 • Regionální centrum radiačního lékařství
 • Oblastní centrum sociální adaptace vojáků

ROFES se stále zdokonaluje na základě praktických zkušeností a výsledků z jeho používání získaných z lékařských zařízení a zdravotnických středisek Ruska.

Využití:

Zhodnotí celkový zdravotní stav organizmu u 17 orgánů a systémů a dále ukáže, jak v daný okamžik člověk podléhá stresu, únavě nebo nervovému vypětí. Umožňuje určit a kontrolovat adaptační možnosti, to jest rezervy organizmu, pravděpodobné změny zdravotního stavu, rizika vzniku a rozvoje onemocnění a stupeň jejich projevu.