Nabídka procedur a služeb

  Nové cesty s prvky ACCESS BARS®

  KONZULTACE + AKUPRESURA ( možnost v kombinaci s masáží)

 • Přináší úlevu, uvolnění stresu a napětí.
 • Odbourává únavu a vyčerpanost.
 • Odstraňuje psychické problémy jako je deprese, úzkosti, strachy, fobie.
 • Podporuje nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení po lékařských zákrocích či úrazech.
 • Osvětluje souvislosti a příčiny našich prožívání.
 • Nabízí principy, které pracují v náš prospěch i ve prospěch druhých na základě daných zákonitostí.
 • Dodá celkové povzbuzení ke zlepšení mezilidských a partnerských vztahů.

Naše vnímání se začne postupně zjemňovat, umožní nám vidět danou věc z různých úhlů pohledu a vyvstane pro nás více možností řešení. Tím připravíme zdravou půdu pro správnou svobodnou volbu, která vnáší do našeho života více lehkosti, radosti a přijetí ve prospěch celku i nás samých.

Účinek se projevuje v průběhu 3 - 4 týdnů.

ACCESS BARS®

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: "Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost". Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost".

Co je ACCESS BARS®?

BARS je 32 bodů v oblasti hlavy. Jemným dotykem správné kombinace těchto bodů se rozproudí energie v celém organismu.

Tato metoda nám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech našeho života, jako jsou vztahy, práce, duševní i tělesné zdraví, kreativita, celkový rozvoj osobnosti atd. Uvolní veškerá podvědomá omezení, přesvědčení, stále se opakující destruktivní emoce, chybné názory a jednání, které si během života vytváříme, a zůstávají v nás uloženy. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

90 , 150 minut na vlastním ostrově

Komplexní péče o tělo a duši aneb je čas, udělat si čas na to PODSTATNÉ.

Z potřeby mých klientů jsem do své nabídky zařadila i tento balíček služeb. Časové rozpětí má své OPODSTATNĚNÍ :-)

Dochází k potřebné aklimatizaci, uvolnění a hlubšímu vhledu, nutnému pro zotavení. Staré přísloví praví: "Ve zdravém těle, zdravý DUCH."

DUCH = PODSTATA

Protože se jedná o celostní péči, zařadila jsem i masáž v celé nebo zkrácené verzi.

Víme, že svalová vlákna odebírají každé hnutí naší duše, každou emoci, celý náš vnitřní život. Proto ji nemůžeme přehlížet. Společně posilujeme vše, co nás drží při životě a v harmonii.

Pokud jsme vyrovnaní, svaly jsou uvolněné (zvláště důležité kolem páteře), signál z mozku volně proudí míchou, přes kořeny míšních nervů až do periferie nervového systému. V našem těle probíhá živá komunikace, spolupráce všech orgánových soustav, které poskytují zpětnou vazbu k dalšímu zpracování do mozku.

Můžeme se společně podívat na souvislosti, které nám pomáhají žít důstojnější a plnější život.

Věřím, že si to též nenecháte ujít.

Nabídka zahrnuje:

 • Nové cesty - konzultaci
 • Schumann 3D Systém
 • Revitalizační masáž
 • Trigger Points
 • Access Bars (akupresura)

Další variantou může být i změření na přístroji ROFES ( viz. níže popsán)

Společně vybereme druh metody a její časovou délku, dle potřeby klienta.

ROFES 

je určen k testování celkové úrovně zdraví a funkčního stavu 17 základních orgánů a tělesných soustav. Vypovídá o jejich adaptivních možnostech a případných příznacích dysfunkce. Současně vyhodnocuje aktuální psychoemocionální stav člověka (míru únavy, stresu aj.). Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur.

SCHUMANN 3D SYSTEM

Schumann 3D System (Schumann 3D Platte) zůstává svým působením na půdě celostní medicíny. Přináší možnost uvolnění nervového a svalového systému. Tím vytváří tělu podmínky pro rychlejší zotavení a obnovu všech orgánů a tkání. Tělo pak může projevit svoji zákonitou činnost, léčí se vždy samo. Schumann 3D Systém přísně zohledňuje požadavky těla a vychází široce vstříc jeho potřebám. Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur.

MASÁŽE

pomáhají udržovat fyzické tělo v dobré kondici. Uvolňují stažené snopce svalů, kterými procházejí nervy a cévy mířící dále do těla k jednotlivým orgánům. Dochází tak ke zlepšení výživy a inervace celého organismu. Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur. 

TRIGGER POINTS

Trigger points, česky spoušťové body, jsou poměrně bolestivá místa ve svalech. Řadí se k hojně rozšířeným poruchám pohybového aparátu, které vznikají nesprávným držením těla, soustavným přetěžováním určité svalové skupiny nebo třeba úrazem. Projevují se jako zatvrdlá místa ve svalu o velikosti 2 až 6 mm. Mohou se vyskytovat i u odlišné části těla, než tam, kde nás to bolí. Masáže, rehabilitace a cvičení mohou pomoci tyto svalové poruchy odstranit. Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur.

ACCESS BARS®

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: "Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost."

BARS je 32 bodů v oblasti hlavy. Jemným dotykem správné kombinace těchto bodů se rozproudí energie v celém organismu.

Tato metoda nám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech našeho života, jako jsou vztahy, práce, duševní i tělesné zdraví, kreativita, celkový rozvoj osobnosti atd. Uvolní veškerá podvědomá omezení, přesvědčení, stále se opakující destruktivní emoce, chybné názory a jednání, které si během života vytváříme a zůstávají v nás uloženy. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

Prohlubuje se sebe-uvědomění. V krátké době se zjemní naše vnímání, umožní nám vidět danou věc z různých úhlů pohledu a vyvstane pro nás více možností řešení. Tím připravíme zdravou půdu pro správnou svobodnou volbu, která vnáší do našeho života více lehkosti, radosti a přijetí ve prospěch celku i nás samých. Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur.

SCHUMANN 3D SYSTEM 

Schumann 3D System (Schumann 3D Platte) zůstává svým působením na půdě celostní medicíny. 

Trojrozměrné a rytmické oscilační impulsy podložky přinášejí možnost uvolnění nervového a svalového systému. Tím vytvářejí tělu podmínky pro rychlejší zotavení a obnovu všech orgánů a tkání.

Tělo pak může projevit svoji zákonitou činnost, léčí se vždy samo.

Schumann 3D System je první oscilační systém na světě, který přísně zohledňuje požadavky těla a vychází široce vstříc jeho potřebám.

Pro více informaci klikněte.

ROFES E01C

ROFES E01C  je určen k testování celkové úrovně zdraví a funkčního stavu 17 základních orgánů a tělesných soustav. Vypovídá o jejich adaptivních možnostech a případných příznacích dysfunkce. Současně vyhodnocuje aktuální psychoemocionální stav člověka (míru únavy, stresu aj.).

Historie:

Historie přístrojově-programového komplexu ROFES začala asi před osmdesáti roky. Na konci třicátých let dvacátého století v Německu doktor Reinhard Foll dokázal, že akupunkturní diagnostika, kterou čínští lékaři v té době používali již tisíce let, se může provádět nejenom s pomocí jehel ale i s pomocí elektrod.

Tehdy se objevil pojem elektroakupunktura, více známá jako «metoda Folla». Až na počátku osmdesátých let začali sovětští vědci využívat tuto metodu pro diagnostiku včasného objevení zdravotních problémů kosmonautů během vesmírných programů. Vše mohlo být zachyceno hned v počátku jako symptomy. To umožňovalo efektivní lékařský zásah s pomocí malého množství zdraví šetrných preparátů. Brzy elektroakupunktura z oblasti kosmického lékařství přešla do armády, kde ji využívali především pro zhodnocení psychoemocionálního zdravotního stavu vojáků a důstojníků, k předcházení sebevražd, porušování vojenské kázně a různých druhů havárií vzniklých ze stresových situací řidičů a operátorů vojenské techniky.

V roce 1995 se poprvé objevil přístrojově-programový komplex ROFES (Registrátor Ohodnocení Funkcionálně-Emocionálního Stavu). Do jeho vývoje se zapojil vojenský matematik a programátor Alexej Ivanovič Kornjuchin a specialisté řady vědeckých a lékařských zařízení:

 • Uralská státní lékařská akademie
 • Sverdlovská oblastní klinická psychoneurologická nemocnice pro válečné veterány
 • Regionální centrum radiačního lékařství
 • Oblastní centrum sociální adaptace vojáků

ROFES se stále zdokonaluje na základě praktických zkušeností a výsledků z jeho používání získaných z lékařských zařízení a zdravotnických středisek Ruska.

Využití:

Zhodnotí celkový zdravotní stav organizmu u 17 orgánů a systémů a dále ukáže, jak v daný okamžik člověk podléhá stresu, únavě nebo nervovému vypětí. Umožňuje určit a kontrolovat adaptační možnosti, to jest rezervy organizmu, pravděpodobné změny zdravotního stavu, rizika vzniku a rozvoje onemocnění a stupeň jejich projevu.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky