Nabídka procedur a služeb

KONZULTACE 

Náhled na bod zlomu (s prvky ACCESS BARS®)

 • Přináší sebe-uvědomění
 • Osvětluje souvislosti a příčiny našich prožívání
 • Nabízí principy, které pracují v náš prospěch na základě daných zákonitostí

Naše vnímání se začne postupně zjemňovat, umožní nám vidět danou věc z různých úhlů pohledu a vyvstane pro nás více možností řešení. Tím připravíme zdravou půdu pro správnou svobodnou volbu, která vnáší do našeho života více lehkosti, radosti a přijetí ve prospěch celku i nás samých.

ACCESS BARS®

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: "Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost". Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost".

Co je ACCESS BARS®?

ACCESS BARS® vznikl v roce 1990 v USA a od té doby již pomohl tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života.

BARS je 32 bodů v oblasti hlavy. Jemným dotykem správné kombinace těchto bodů se rozproudí energie v celém organismu.

Tato metoda nám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech našeho života, jako jsou vztahy, práce, duševní i tělesné zdraví, kreativita, celkový rozvoj osobnosti atd. Uvolní veškerá podvědomá omezení, přesvědčení, stále se opakující destruktivní emoce, chybné názory a jednání, které si během života vytváříme, a zůstávají v nás uloženy. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

Účinek se projevuje v průběhu 3 - 4 týdnů.

ACCESS BARS® je vhodný pro:

 • Zmírnění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
 • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
 • Odbourání únavy a vyčerpanosti, podpora při nedostatku životní energie
 • Uvolnění stresu a napětí
 • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fobie
 • Zklidnění hyperaktivity u dětí, vhodná pro autisty a lidi s Alzheimerem
 • Celkové povzbuzení vedoucí ke zlepšení mezilidských a partnerských vztahů na základě daných zákonitostí.

120, 150 a 180 minut na vlastním ostrově

Komplexní péče o tělo a duši aneb je čas, udělat si čas na to PODSTATNÉ.

Z důvodu poptávky mých klientů jsem do své nabídky zařadila i tento balíček služeb. Časové rozpětí má své OPODSTATNĚNÍ :-) Dochází k potřebné aklimatizaci, uvolnění a hlubšímu náhledu, nutnému pro zotavení.

Staré přísloví praví: "Ve zdravém těle, zdravý DUCH."

DUCH = PODSTATA

Víme, že svalová vlákna odebírají každé hnutí naší duše, každou emoci, celý náš vnitřní život. Proto ji nemůžeme přehlížet. Společně posilujeme vše, co nás drží při životě a v harmonii.

Pokud jsme vyrovnaní, svaly jsou uvolněné (zvláště důležité kolem páteře), signál z mozku volně proudí míchou, přes kořeny míšních nervů až do periferie nervového systému. V našem těle probíhá živá komunikace, spolupráce všech orgánových soustav, které poskytují zpětnou vazbu k dalšímu zpracování do mozku.

Raduji se ze souvislostí, které nám pomáhají žít důstojnější a plnější život.

Věřím, že si to též nenecháte ujít.

"120" pro ženy a muže - nabídka zahrnuje:

 • konzultaci
 • Schumann 3D Systém
 • Access Bars

"150" pro muže - nabídka zahrnuje:

 • konzultaci
 • testování pomocí Rofes E01C
 • Schumann 3D Systém
 • Access Bars

"180" pro ženy - nabídka zahrnuje:

 • konzultaci
 • testování pomocí Rofes E01C
 • Schumann 3D Systém
 • revitalizační masáž
 • Trigger Points
 • Access Bars

ROFES E01C

je určen k testování celkové úrovně zdraví a funkčního stavu 17 základních orgánů a tělesných soustav. Vypovídá o jejich adaptivních možnostech a případných příznacích dysfunkce. Současně vyhodnocuje aktuální psychoemocionální stav člověka (míru únavy, stresu aj.). Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur.

SCHUMANN 3D SYSTEM

Schumann 3D System (Schumann 3D Platte) zůstává svým působením na půdě celostní medicíny. Přináší možnost uvolnění nervového a svalového systému. Tím vytváří tělu podmínky pro rychlejší zotavení a obnovu všech orgánů a tkání. Tělo pak může projevit svoji zákonitou činnost, léčí se vždy samo. Schumann 3D Systém přísně zohledňuje požadavky těla a vychází široce vstříc jeho potřebám. Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur.

MASÁŽE

pomáhají udržovat fyzické tělo v dobré kondici. Uvolňují stažené snopce svalů, kterými procházejí nervy a cévy mířící dále do těla k jednotlivým orgánům. Dochází tak ke zlepšení výživy a inervace celého organismu. Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur. 

TRIGGER POINTS

Trigger points, česky spoušťové body, jsou poměrně bolestivá místa ve svalech. Řadí se k hojně rozšířeným poruchám pohybového aparátu, které vznikají nesprávným držením těla, soustavným přetěžováním určité svalové skupiny nebo třeba úrazem. Projevují se jako zatvrdlá místa ve svalu o velikosti 2 až 6 mm. Mohou se vyskytovat i u odlišné části těla, než tam, kde nás to bolí. Masáže, rehabilitace a cvičení mohou pomoci tyto svalové poruchy odstranit. Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur.

ACCESS BARS®

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: "Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost."

BARS je 32 bodů v oblasti hlavy. Jemným dotykem správné kombinace těchto bodů se rozproudí energie v celém organismu.

Tato metoda nám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech našeho života, jako jsou vztahy, práce, duševní i tělesné zdraví, kreativita, celkový rozvoj osobnosti atd. Uvolní veškerá podvědomá omezení, přesvědčení, stále se opakující destruktivní emoce, chybné názory a jednání, které si během života vytváříme a zůstávají v nás uloženy. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

Prohlubuje se sebe-uvědomění. V krátké době se zjemní naše vnímání, umožní nám vidět danou věc z různých úhlů pohledu a vyvstane pro nás více možností řešení. Tím připravíme zdravou půdu pro správnou svobodnou volbu, která vnáší do našeho života více lehkosti, radosti a přijetí ve prospěch celku i nás samých. Detailní popis najdete v jednotlivých článcích nabídky procedur.

SCHUMANN 3D SYSTEM 

Schumann 3D System (Schumann 3D Platte) zůstává svým působením na půdě celostní medicíny. 

Trojrozměrné a rytmické oscilační impulsy podložky přinášejí možnost uvolnění nervového a svalového systému. Tím vytvářejí tělu podmínky pro rychlejší zotavení a obnovu všech orgánů a tkání.

Tělo pak může projevit svoji zákonitou činnost, léčí se vždy samo.

Schumann 3D System je první oscilační systém na světě, který přísně zohledňuje požadavky těla a vychází široce vstříc jeho potřebám.

Pro více informaci klikněte.

ROFES E01C

ROFES E01C  je určen k testování celkové úrovně zdraví a funkčního stavu 17 základních orgánů a tělesných soustav. Vypovídá o jejich adaptivních možnostech a případných příznacích dysfunkce. Současně vyhodnocuje aktuální psychoemocionální stav člověka (míru únavy, stresu aj.).

Historie:

Historie přístrojově-programového komplexu ROFES začala asi před osmdesáti roky. Na konci třicátých let dvacátého století v Německu doktor Reinhard Foll dokázal, že akupunkturní diagnostika, kterou čínští lékaři v té době používali již tisíce let, se může provádět nejenom s pomocí jehel ale i s pomocí elektrod.

Tehdy se objevil pojem elektroakupunktura, více známá jako «metoda Folla». Až na počátku osmdesátých let začali sovětští vědci využívat tuto metodu pro diagnostiku včasného objevení zdravotních problémů kosmonautů během vesmírných programů. Vše mohlo být zachyceno hned v počátku jako symptomy. To umožňovalo efektivní lékařský zásah s pomocí malého množství zdraví šetrných preparátů. Brzy elektroakupunktura z oblasti kosmického lékařství přešla do armády, kde ji využívali především pro zhodnocení psychoemocionálního zdravotního stavu vojáků a důstojníků, k předcházení sebevražd, porušování vojenské kázně a různých druhů havárií vzniklých ze stresových situací řidičů a operátorů vojenské techniky.

V roce 1995 se poprvé objevil přístrojově-programový komplex ROFES (Registrátor Ohodnocení Funkcionálně-Emocionálního Stavu). Do jeho vývoje se zapojil vojenský matematik a programátor Alexej Ivanovič Kornjuchin a specialisté řady vědeckých a lékařských zařízení:

 • Uralská státní lékařská akademie
 • Sverdlovská oblastní klinická psychoneurologická nemocnice pro válečné veterány
 • Regionální centrum radiačního lékařství
 • Oblastní centrum sociální adaptace vojáků

ROFES se stále zdokonaluje na základě praktických zkušeností a výsledků z jeho používání získaných z lékařských zařízení a zdravotnických středisek Ruska.

Využití:

Zhodnotí celkový zdravotní stav organizmu u 17 orgánů a systémů a dále ukáže, jak v daný okamžik člověk podléhá stresu, únavě nebo nervovému vypětí. Umožňuje určit a kontrolovat adaptační možnosti, to jest rezervy organizmu, pravděpodobné změny zdravotního stavu, rizika vzniku a rozvoje onemocnění a stupeň jejich projevu.

PŘÍBĚHY V POHYBU

Taneční pásmo sedmi rytmů pro veřejnost každou druhou středu od 18:00 hodin ve výstavní síni "U Jakuba", nám. J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín


V jednom časopise pro zahrádkáře jsem se dočetla, že Clematis nebo-li plamének je krásný květ mezi nebem a zemí........

Jednou z cest jak se dotknout nebe, může být snoubení hudby a pohybu s vědomým prožíváním.

A protože je známo, že cestu zvládne jen ten, kdo jde, rádi bychom vám nabídli naši pohybovou taneční projekci pro ženy pod názvem "Příběhy v pohybu".

Vím, že vydat se do hlubin naší podstaty, ukázat druhým jací opravdu jsme a projevit ochotu odložit svou domnělou osobní důležitost, vyžaduje velkou odvahu, důvěru a odhodlání, avšak odměna nás nemine!

Nosným prvkem našeho pásma je pečlivý výběr skladeb v určitém pořadí - začátek (rozehřátí organismu) - gradace (zrychlení rytmu) - zklidnění (zaměření do nitra).

Obsah se může měnit v závislosti na druhu účastníků. Jedná se o živý mechanismus.

 1. Rozcvička - kloubní gymnastika podle Norbekova - zvládnou i děti, které již umí stát na nohou.
 2. Sdružovací tanec - každý jedinec má něco, co nutně patří k celku. Při sloučení můžeme v sobě pocítit harmonii, všechny struny se cele zachvívají a zaznívá plný akord.
 3. Smím prosit - příležitost spolupráce ve dvojici, neučeně a samovolně. Probíhá vzájemné ladění, ohleduplnost, respekt, improvizace, humor a kreace, atd.
 4. Dynamická část - vrchol rytmu.
 5. Vlastní ostrov - zklidnění, prožívání nitra a vyjádření své jedinečnosti ve svém prostoru.
 6. Střípek moudrosti - vhodně zvolená skladba s 3minutovým mluveným slovem.
 7. Vítězná děkovací - pohyb s poděkováním, že jsme směly.

Pohybem těla a ducha můžeme uzrávat a nahlížet na své okolí jinýma očima. Dokážeme vidět střípky dobra ve svých blízkých, přijímat jejich klady i nedostatky(v první řadě své). Rozpoznáme a zachytíme skutečnou krásu, na kterou hledíme. Vnitřní i vnější. Oceníme dary všedního dne a přečteme všechny vzkazy, které nám život posílá............

V dnešní době je většina lidí emocionálně upnutá. Odhalme svá zákoutí a v novém přílivu světla si dovolme být tím, kým jsme. Dělejme věci, které cítíme. Bez posuzování. Nezáleží na obratnosti, na stupni ladnosti. Záleží na prožívání, neboť tančí duch, a proto každý krok je správný, je-li vědomý. Důležité je to, co nás k němu vede, co chceme k sobě přitáhnout svým naladěním, zda jsme schopné si ve svém nitru vytvořit jaro. Pak se probouzí vděčnost, radost, něžnost, zjasnění, přijetí všech okolností a daností života, lehkost bytí, klid a mír. Tímto povzbuzením získáme sílu potřebnou k překonání všeho, čím ještě musíme projít. Každá žena to zvládne, jen když si to dovolí!! Záleží jen na nás.

K rozcvičce:

Při provádění cviků na zvýšení pružnosti páteře zvyšujeme i její elasticitu. Díky tomu se meziobratlovým plotýnkám opět vrací jejich tvar. Výsledkem obnovy látkové výměny je normalizace složení kostní tkáně, což vede ke znovuobnovení opěrné funkce páteře. Obnovuje se také oběh krve, který dodává potřebné látky do buněk a zajišťuje odtok odpadních látek. Díky normální svalové aktivitě se páteř vrací do správné polohy a svaly, které zesílily, ji dokáží udržet v normálním stavu. Obnovují se nervová zakončení a cévy už nejsou utlačovány. Proto je nutné každý den provádět kloubní gymnastiku.

Pružnost páteře se dá obnovit v jakémkoliv věku. Stačí chtít a zapracovat. Toto není rozcvička, ale jsou to speciálně vybraná cvičení k normalizaci funkce páteře.

Důležitější než samotná cvičení, je váš vnitřní stav, ve kterém úkoly plníte. 90 % své pozornosti musíte nasměrovat na vytvoření vnitřního naladění a pouze 10 % na techniku cvičení. Nevítězí technika, ale DUCH!

Každým pohybem můžete vytvořit pocit prožívání jakéhokoliv pozitivního charakterového rysu. Ty se pak časem ukryjí hluboko uvnitř vás a stanou se nedílnou součástí vaší podstaty.

© Založeno 2017
Regina Říhová - správkyně webu, Tel: +420 737 915 006
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky